Følg oss på:

Utleie

Ønsker du å leie utstyr av oss? Utleiedelen hos oss er laget for å være enklest mulig for deg som kunde. Vi har en kalender hvor du kan se når vi har mulighet til å ha utleie og eventuelt hvor mange markører vi kan leie ut.

For å leie går du inn på kalenderen og ser etter dagen du ønsker og ledigheten (ref fargekoder vist under og på kalender siden). Etterpå går du på kontakt skjema og sender oss en melding der.

Dersom vi skal booke med en gang må full adresse, telefonnummer og telefonnummer være fylt ut på kontaktskjema. For generelle henvendelser trenger vi ikke alt.

OBS!
Per dags dato er vi dessverre uten bane og er avhengig at kunden har egen plass å spille, vi jobber med å finne en ny bane og håper den vil være på plass til neste sesong.

        – Lite sannsynlig for ledige sett
        – Mellom 2 og 7 ledige sett
        – Mellom 7 og 15 ledige sett
        – 15+ ledige sett

Selv om dagen er rød kan du etterspørre utleie denne dagen, men vi anbefaler deg å velge en alternativ dag i tillegg da det er mindre sannsynlig for tilgjengeligt utstyr den dagen. Tilgjengeligheten kommer an på størrelsen på utleie.

Trykk her for å gå til kalenderen

Trykk her for å gå til kontakt skjema